Ontroering

Ontroering in de toppen en de laagstes van ons leven Veel in de wereld kan ontroeren: het kleinste schilderijtje – waar élke penseelstreek je ziel streelt, tot de grootste filmproductie – waar de personages je meeslepen in een wervelende tocht vol emoties....